Lunchvergadering Kris Peeters

Voor onze tweede bijeenkomst van het jaar hebben we de grote eer Kris Peeters, Vice-eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, en uiteraard ook Voogdijminister van de Verzekeringssector, welkom te heten.

De titel van zijn toespraak luidt: "Niet terug kijken, maar vooruit denken: de Belgische verzekeringssector moet de stroom van veranderingen de baas blijven."

Verzekeraars van vandaag moeten rekening houden met situaties en producten die enkele jaren terug nog niet bestonden. Onze maatschappij verandert en die –soms zeer ingrijpende- veranderingen volgen elkaar in snel tempo op. Dat zal in de toekomst niet anders zijn, dus de verzekeraars van morgen zullen zich nog flexibeler moeten opstellen.

Onze leden krijgen ook de mogelijkheid om Kris Peeters een aantal vragen te stellen.

 

BELANGRIJK: voor deze vergadering heeft elk lid van onze vereniging het recht om gratis een persoon uit te nodigen die actief is in de verzekeringssector, die geen lid is van onze Kring maar dat wel zou kunnen worden. Gebruik hiervoor coupon KP2702 in de laatste stap van uw groepsregistratie.

 

 

Aanvang 27/02/2019 12:00
Einde 27/02/2019 15:00
Max. deelnemers 120
Reeds ingeschreven 76
Nog beschikbare plaatsen 44
Afsluiting inschrijvingen 25/02/2019
Prijs per persoon €70,00
Plaats Salons De Waerboom (Groot-Bijgaarden)
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Contact

Secretariaat KKVB c/o AXA Belgium
Troonplein, 1 1000 BRUSSEL
Tel : +32 476 661029 - +32 492 740522
info@crab-kkvb.be