Raad van Bestuur werkjaar 2012 - 2013

comite2012-2013

Van links naar rechts :

  • Ilona Van Hemelrijk (Protocolmeester) 
  • Marc Delens (Ondervoorzitter) 
  • Oscar Schelfout (Secretarits - Schatbewaarder) 
  • Philippe Landrain (Nieuwe Voorzitter) 
  • John Stoefs (Oud Voorzitter)

Contact

Secretariaat KKVB c/o AG Insurance
Emile Jacqmainlaan 53 - 1000 BRUSSEL
Tel : +32 2 664 18 28 - +32 2 664 76 06
info@crab-kkvb.be