Raad van Bestuur werkjaar 2012 - 2013

comite2012-2013

Van links naar rechts :

  • Ilona Van Hemelrijk (Protocolmeester) 
  • Marc Delens (Ondervoorzitter) 
  • Oscar Schelfout (Secretarits - Schatbewaarder) 
  • Philippe Landrain (Nieuwe Voorzitter) 
  • John Stoefs (Oud Voorzitter)

Contact

Secretariaat KKVB c/o AXA Belgium
Troonplein, 1 1000 BRUSSEL
Tel : +32 476 661029 - +32 492 740522
info@crab-kkvb.be