Raad van Bestuur werkjaar 2011 - 2012

comite2011

 Van links naar rechts : Dominique Dupuis, Paul Van Coillie, John Stoefs, Oscar Schelfout

Voorzitter : John Stoefs

Onder-Voorzitter : Dominique Dupuis

Secretaris-Schatbewaarder : Oscar Schelfout 

Chef van het Protocol : Paul Van Coillie

Contact

Secretariaat KKVB c/o AG Insurance
Emile Jacqmainlaan 53 - 1000 BRUSSEL
Tel : +32 2 664 18 28 - +32 2 664 76 06
info@crab-kkvb.be