Raad van Bestuur 2016 - 2017

De leden van de Raad van Bestuur worden jaarlijks door de Algemene Vergadering van effectieve leden benoemd. De Voorzitter is afwisselend een vertegenwoordiger van een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringsmakelaar.

Samenstelling bestuur 2016 - 2017
FunctieNaam
Voorzitter SARTOR Steve
Ondervoorzitter NEVEN Wilfried
Secretaris - Penningmeester MORIS Diederik
Bestuurder - vertegenwoordiger makelaars CASTERMAN Denis
Bestuurder - vertegenwoordiger maatschappijen FIERENS Luc
Adviseur AURIEL Gaëlle
Adviseur  SERBRUYNS Filip

 

De Raad van bestuur heeft de meest brede bevoegdheden en aanvaardt onder andere de nieuwe leden.

De belangrijkste opdracht van het Bestuur is het opstellen van het jaarlijkse event-programma en dit concreet uitvoeren.

 

Lijst van de vroegere bestuursploegen

Contact

Secretariaat KKVB c/o AG Insurance
Emile Jacqmainlaan 53 - 1000 BRUSSEL
Tel : +32 2 664 18 28 - +32 2 664 76 06
info@crab-kkvb.be